Infraservice Nord AB ägs av Skylift i Norr AB och NELAB Invest AB. NELAB koncernen har jobbat med elektriska installationer i ca 80 år och Sky Lift i Norr i ca 15 år. Ägarna så väl som Infraservice Nord AB har god ekonomisk styrka och branschkunnighet. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med leverantörer och kunder leverera rätt kvalitet vid nybyggnation, drift och underhåll av elnät och belysningsnät.

Vi är det pålitliga bolaget som vill och vågar vara nytänkande och expansivt. Vår avsikt är att alltid vara det bästa bolaget för våra kunder att samarbeta med!

I dag utför Infraservice Nord drift, underhåll och reinvesteringar åt ett antal kommuner. Utöver uppdragen från kommuner utför Infraservice Nord AB även underhållsarbeten och entreprenader åt elnätbolag, energibolag och markentreprenörer. Vårt bolags uppbyggnad möjliggör hantering av stora och små projekt över stora delar av landet. Dels genom personalens och verksamhetens utarbetade arbetssätt men även med hjälp av våra samarbetspartners erfarenhet, resurser och avtal. Vårt jobb är att vara experter.